Titik semakan ergonomi (Ergonomic checkpoint)

Titik semakan ergonomi (Ergonomic Checkpoints) adalah satu inisiatif pertubuhan buruh antarabangsa (ILO) yang diterbitkan pada 15 Julai 2010. Titik semakan ergonomi (TSE) bermatlamat untuk mengurangkan risiko kemalangan dan penyakit pekerjaan sekaligus memperbaiki keadaan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. TSE merangkumi 132 penyelesaian terhadap masalah-masalah ergonomik di tempat kerja. Menariknya penyelesaian yang dicadangkan oleh TSE adalah praktikal. Keunikan TSE menyediakan illustrasi menarik memudahkan kefahaman pengguna terhadap elemen cadangan yang dilontarkan. Umumnya TSE terbahagi kepada beberapa bahagian utama iaitu

  1. penyimpanan dan pengendalian barang
  2. perkakasan tangan
  3. keselamatan jentera
  4. rekabentuk stesenkerja
  5. pencahayaan premis
  6. kawalan bahan dan agen berbahaya
  7. kelengkapan kebajikan
  8. organisasi kerja

Titik semakan ergonomi telah diterjemah kepada pelbagai bahasa termasuklah bahasa melayu. Versi bahasa melayu boleh didapati di kedai-kedai buku yang dikenali seperti MPH.

Muat turun Titik semakan ergonomi versi Bahasa Inggeris di sini:

Ergonomic Checkpoint (ILO)

Advertisements

Penaksiran risiko ergonomik

OSHA1994

Penaksiran ergonomik industri mahu tidak mahu perlu merujuk kepada keperluan undang-undang Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514) adalah akta yang menjadi rujukan untuk sebarang isu keselamatan dan kesihatan tempat kerja. Dalam konteks ergonomik dan faktor manusia, seksyen 15, 17 & 20 sering menjadi rujukan utama. Walaubagaimanapun, akta ini merupakan perundangan berkonsepkan pengaturan kendiri dan umum. Jadi, peruntukan dan arahan yang dinyatakan bersifat abstrak dan tidak spesifik. Selalunya akta ini disokong dengan perundangan yang lebih spesifik seperti Akta Kilang dan Jentera 1967 (Akta 139). Akta ini mempunyai pendekatan lebih tertumpu dan boleh menjadi justifikasi kuat bersama peruntukan undang-undang dan piawaian sedia ada. Antara piawaian yang boleh menjadi rujukan; Piawaian SIRIM (Piawaian Malaysia), piawaian British, Australia dan lain-lain. Sebagai contoh piawaian MS ISO 9241-910:2012 menjurus terhadap faktor interaksi manusia-sistem dalam ergonomik.

Boleh muat turun pindaan akta kilang dan jentera di sini: Akta Kilang dan Jentera 1967

DAN muat turun akta keselamatan dan kesihatan di sini: Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

Penaksiran Risiko Ergonomik

Pada 14 dan 15 Februari 2017 yang lalu, sesi penaksiran risiko ergonomik dilaksanakan di lynas Malaysia Sdn Bhd bertempat di kawasan perindustrian Gebeng, Kuantan. Program ini bermatlamat untuk mengenalpasti faktor risiko yang berpotensi menyebabkan gangguan rangka-otot pekerjaan dalam skop pekerjaan kendalian manual di beberapa sektor dan proses rutin dan kritikal premis. Penilaian risiko diketuai oleh Prof. Shukor dibantu oleh saya dan rakan.

Lynas Malaysia Sdn. Bhd. merupakan sebuah loji pemprosesan bahan nadir bumi yang terkandung dalam tanah. Produk akhir yang dihasilkan digunapakai dalam industri elektrik dan elektronik yang amat penting dalam teknologi termaju masakini.

Program meliputi empat peringkat iaitu, taklimat tugas merangkumi skop penilaian, lokasi dan individu pekerja yang terlibat. Kemudian disusuli dengan penilaian lapangan merangkumi analisis tugas, pemerhatian dan rekod aktiviti pekerjaan yang berisiko. Sesi temubual bersama pekerja dilaksana bagi  memastikan maklumat-maklumat penting diperolehi terus daripada mereka. Respons mereka penting untuk menguatkan dapatan pemerhatian dan analisis tugas. Alhamdulillah para pekerja memberi kerjasama yang amat baik.

Program penaksiran ergonomik merupakan salah satu langkah proaktif untuk mengurangkan risiko pekerjaan di industri khususnya melibatkan isu kesihatan pekerjaan. Pihak premis yang telah melaksanakan program penaksiran ergonomik dapat menjimatkan kos rawatan dan kecederaan pekerjaan mencapai 70% selepas intervensi ergonomik dilakukan. Pendek kata, program sebegini  memberi serampang dua mata kepada pihak syarikat dalam meningkatkan produktiviti sekaligus reputasi cemerlang tercapai.

lynas

Luput (lapse) dalam ralat manusia

Luput atau terlupa (lapses) ialah kategori ralat manusia berlaku apabila keupayaan kognitif terbeban. Tumpuan fikiran terpaksa membahagi kepada beberapa pekerjaan atau terganggu disebabkan suatu faktor sehingga individu terlupa peringkat atau proses.

Contoh mudah:

1) Terlupa mengunci pintu kereta.
2) Tak ingat lokasi kita meletak kunci kereta.

Contoh dalam persekitaran industri:

Proses silo A dan silo B; operator di bilik kawalan sedang memberi tumpuan terhadap proses pengosongan silo berdasarkan prosedur. Namun, terganggu dengan isyarat kerdipan amaran panel silo B yang menyebabkan operator terlupa menutup injap no.2 ketika proses sedang berjalan.

Luput sering menjadi punca yang menyebabkan kemalangan berlaku dalam situasi kritikal selamat. Selain itu, ralat ‘tersilap’ juga menjadi penyumbang kepada kemalangan.

Notakaki:

Ralat manusia – human error
Luput – lapse
Silap – slip

#ralatmanusia #humanerror #faktormanusia #humanfactors #lapse #luput #lupa #cognitivedemand
human-error

Analisis tugas

Apakah yang kita tahu mengenainya? Bagaimana hendak laksana? Pendekatan mudah?

Analisis tugas adalah huraian pekerjaan secara terperinci yang dipecahkan kepada tugas-tugas kecil. Masih ingat KERJA sebagai sistem? Maka, sistem boleh dipecahkan kepada sub-sistem. Setiap sub-sistem diperincikan kepada elemen yang hendak kita kenalpasti spt faktor risiko, sela-masa dll. Terdapat pelbagai pendekatan analisis tugas seperti analisis tugas berhirarki dan analisis tugas kognitif.

task-analysis

Lampiran rajah: Task analysis – the ergonomics kit for general industry, Dan MacLeod 2nd Edition, 2006. M/s 290

#ergonomik #faktormanusia #analisistugas #ergonomics #humanfactors #healthandsafety

Kategori Penilaian Ergonomik

Saya boleh pecahkan penilaian ergonomik kepada dua, iaitu penilaian ergonomik klasik dan penilaian ergonomik moden.

Ergonomik klasik

Penilaian ergonomik klasik tertumpu kepada aspek fizikal manusia. Juga dipecahkan kepada dua, iaitu;

Penilaian hubungkait faktor pekerjaan dengan prevelen gejala gangguan rangka-otot. Dapatan penilaian ini melihat sebab-akibat antara kedua-dua faktor. Ia bermanfaat dalam mengenalpasti langkah kawalan bersesuaian untuk meminimum risiko prevelen. Pendekatan hirarki kawalan risiko keselamatan dan kesihatan pekerjaan digunapakai.

Penilaian yang menyiasat ciri-ciri biomekanik dan kinesiologi terhadap fisiologi tubuh seperti kerahan tenaga, degupan jantung, ambilan oksigen dll. Dapatan penilaian ini bermanfaat sebagai pengkalan data berbentuk statistik untuk kegunaan rekabentuk industri. Nilai persentil misalnya diketahui untuk mengenalpasti ciri-ciri rebentuk mengikuti fungsi pekerjaan dan pengguna.

Ergonomik moden

Memasuki fasa kognitif, mental, psikososial dan pengurusan organisasi. Ia lebih bersifat menyeluruh (holistik) yang merangkumi aspek mikro dan makro ergonomik.

Ada yang berfikir ergonomik adalah beban. Tidak memberi manfaat kepada bisnes. Dengan tanggapan bahawa Ergonomik memerlukan belanjawan atau kos tinggi semata-mata memenuhi objektif penambahbaikan. Ergonomik juga digambarkan sebagai kemewahan. 

Tidak dinafikan peralatan menepati kriteria mesra pengguna agak mahal berbanding yang biasa. Namun, realitinya ergonomik memberi manfaat kepada bisnes. Malah berkesan dari segi kos (cost effective). Bagaimana?

BEGINI – Kita perlu melihat ergonomik dalam mekanisme menyeluruh. Dengan kata lain, ‘Pekerjaan sebagai satu sistem’. 

Penelitian dari awal hingga akhir perlu sebelum sebarang langkah penambahbaikan. Bukan sekadar membekalkan peralatan ‘ergonomik’ semata-mata tanpa mengambilkira faktor yang lebih utama. Contohnya melengkapi pejabat dengan kerusi ergonomik dengan hasrat mengurangkan gejala sakit belakang. Itu pendekatan ad-hoc dan sudah pasti kosnya juga tinggi.  

Ergonomik adalah agen penyelesaian masalah. Ia mengajak individu dlm syarikat terlibat sama menyumbang saran idea. Tidak semestinya peralatan yang mahal lebih ergonomik. Asasnya adalah bagaimana pekerja berinteraksi dengan persekitaran kerja mereka. Ini merangkumi alat, peranti, perkakas, mesin dan ruang kerja. Sia-sia saja jika sekadar mengesyorkan peralatan berteknologi tinggi tapi tidak mesra pekerja.

Sumbang saran (brainstorming)

Sesi sumbang saran meliputi pelbagai aspek pekerjaan seperti analisis tugas, penilitian proses kerja dan pengenalpastian faktor-faktor yang mengganggu. Faktor risiko terhadap pekerja diberi perhatian. Dengan cara ini, cadangan penambahbaikan kelak lebih berkesan dan realistik.

Kesedaran situasi ketika memandu

Pada 24 Disember 2016 yang lalu kita dikejutkan dengan berita kemalangan maut sebuah bas yang mengorbankan 14 nyawa dan mencederakan 16 orang. Salam takziah diucapkan kepada semua waris mangsa. Pelbagai spekulasi dilontar mengenai sebab kemalangan berlaku. Rata-rata mengatakan pemanduan laju adalah puncanya. Ada juga pendapat mengatakan pemandu bekerja lebih masa dan tiada ruang untuk berehat. Siasatan masih berjalan dan tidak molek kiranya kita berspekulasi, lebih-lebih lagi melibatkan mangsa. Ini boleh mengguris perasaan mangsa-mangsa yang terlibat khususnya keluarga arwah pemandu.

Walaubagaimanapun, saya tertarik untuk mengupas mengenai pendapat yang mengaitkan situasi pemandu bekerja lebih masa dan tiada masa untuk berehat. Kupasan meliputi aspek daya tumpuan individu.

Kesedaran situasi (situational awareness) adalah keadaan di mana keupayaan untuk mengenal pasti, memproses, dan memahami elemen-elemen kritikal maklumat tentang apa yang berlaku. Mudahkata, mengetahui apa yang sedang berlaku di sekeliling.

Kesedaran situasi ketika pemanduan; banyak faktor kita boleh dikaitkan. Gangguan seperti menaip mesej, bercakap dengan telefon bimbit, makan dan minum dll. Gangguan seperti yang disebutkan adalah gangguan fizikal. Namun satu perkara yang sering terlepas pandang adalah kesedaran situasi juga tertumpu kepada kelesuan mental (mental fatigue).

Keadaan ini berbahaya terutama ketika memandu. Secara fisiologi apabila otak dalam keadaan lesu, ia memberi kesan kepada prestasi mental. Banyak kajian mendapati otak yang penat tidak dapat berfungsi dengan baik. Individu sedang kelesuan mental terganggu keupayaan berfikir (daya tumpuan) serta tindakbalas motor menjadi lembab. Kelesuan mental memperlahankan tindakbalas dari 200 milisaat ke 750 milisaat [1] [2]. Dari sudut keselamatan, sekelip mata kesilapan boleh menyebabkan malapetaka yang besar khususnya dalam operasi kritikal selamat (critical safety). Kritikal selamat tidak ditakrifkan secara konkrit dalam mana-mana perundangan. Tetapi, dalam konteks kupasan ini, kritikal selamat boleh dijelaskan sebagai sebarang aktiviti yang, jika berlaku boleh mendatangkan risiko terhadap orang lain seperti kecederaan dan maut.

Ringkasnya, kesedaran situasi tidak semata-mata berkait rapat dengan gangguan fizikal. Tetapi aspek mental perlu diberi perhatian. Dalam konteks perbincangan, keadaan ini berkait rapat antara gejala kelesuan mental dengan kesedaran situasi. Mental lesu menyebabkan fisiologi mental dan motor terganggu yang meningkatkan kebarangkalian kesilapan individu seterusnya menyebabkan kemalangan.

APA YANG BOLEH KITA LAKUKAN UNTUK MENDEPANI ISU INI?

PERTAMA, jadual perjalanan dan syif yang tersusun. Merangkumi aspek pemandu. Seorang pemandu tidak boleh memandu secara berterusan untuk dua trip berturut-turut untuk perjalanan jarak jauh.

KEDUA, perketatkan undang-undang dua orang pemandu untuk satu-satu trip.

KETIGA, perketatkan undang-undang pemanduan tidak melebihi had kelajuan. Pemasangan kotak hitam dilaksana secara menyeluruh (Seperti kenyataan Menteri pengangkutan pada tahun 1998).

Cadangan-cadangan di atas merupakan lontaran idea secara umum. Penelitian yang jitu perlu mengambil kira banyak faktor oleh pihak-pihak yang berkenaan.

#situationalawareness #humanfactors #kesedaransituasi #faktormanusia #kelesuan #fatigue

Rujukan

[1] Caldwell JA, Caldwell JL, Brown DL, Smith JK. The effects of 37 hours of continuous wakefulness on the physiological arousal, cognitive performance, self-reported mood, and simulator flight performance of F-117A pilots. Mil Psychol 2004;16:163-181.

[2] Jones DG, Endsley MR. Use of real-time probes for measuring situation awareness. Int J Aviat Psychol 2004;14:343-367.

petikan-skrin-2016-12-27-pada-09-34-10

Perkembangan penyelidikan anak didik

pembentangan.jpg

Diskusi protokol pengumpulan data. Mereka akan bermastautin di kilang pemasangan otomatif di Pekan, Pahang. InsyaAllah ada beberapa orang lagi anak didik akan melaksanakan projek penyelidikan mereka tahun depan. Kepada rakan-rakan yg memerlukan pelajar utk buat kajian kes berkaitan OSH bolehlah hubungi saya nanti. Insyaallah kalian akan berpuas hati dengan sumbangan mereka. 

Mohd Zubairy Ergonomist

Safety is not common sense

Hari ini saya ingin berkongsi mengenai konsep keselamatan di tempat kerja khususnya berkaitan dengan ungkapan ‘Safety is not common sense‘.

Sebagai seorang pengamal keselamatan dan kesihatan, ungkapan ini tidak asing dalam dunia kerjaya kita. Namun sejauh mana kita memahami konsep tersebut dan mengamalkannya dalam dunia kerjaya kita sehari-hari?

Jadi dalam perkongsian tidak seberapa ini, saya cuba mengupas seringkas yang boleh untuk manfaat bersama.

Di tempat kerja, hazard & bahaya yang jelas (obvious hazards & dangers) boleh dikenalpasti secara ‘common sense‘. Ini tidak dinafikan. Namun itu tidak cukup. Aspek lain hazard yang lebih penting tidak dapat dilihat dengan pendekatan ini. Contoh yang boleh saya bawa;

Pekerja tahu mengendalikan bahan kimia adalah perbuatan berbahaya. Itu common sense. Namun pekerja tidak mengetahui ciri-ciri ‘perbuatan bahaya’ itu seperti hazard spesifik, apa akan berlaku jika kecuaian, jenis kecederaan, safety operating prosedure dan lain-lain. Nah, perkara ini bukan common sense, Ia memerlukan suatu tahap pengetahuan, kesedaran dan kemahiran.

Di sini timbul peranan sebenar kita selaku pengamal keselamatan dan kesihatan dalam menggerakkan aspek tersebut sampai ke pihak yang sepatutnya. Dalam konteks ini pihak pekerja khususnya dan pengurusan umumnya.

Contoh lain: Menyuruh pekerja memakai topi keselamatan dan memastikan chinstrap digunakan semata-mata tidak membawa impak kepada pekerja. Memakai safety helmet adalah common sense, tetapi nilai-nilai disebaliknya perlu jelas faham di kalangan pekerja.

Namun, memastikan pekerja membudayakan kerja selamat adalah cabaran dari perspektif lain. Apa yang penting mereka memahami ‘safety is not just common sense‘. Secara tidak langsung persepsi yang mengatakan pengamal keselamatan dan kesihatan pekerjaan hanya buat kerja common sense adalah nonsense.

#oshunisel #unisel #osh #ohs #safety #health #occupationalsafety

aku