Teori keseimbangan kerja (Modul III – Ulangkaji)

Teori keseimbangan

Ergonomik memberi tumpuan terhadap sekurang-kurangnya terhadap lima faktor untuk keserasian manusia dengan pekerjaan. Ia merangkumi faktor manusia, kerja, teknologi, persekitaran dan organisasi.

Faktor manusia: ciri-ciri manusia merangkumi aspek anatomi, fisiologi, kinesiologi, biomekanik, psikologi dan kognitif

Faktor kerja: ciri-ciri pekerjaan merangkumi proses, tatacara, protokol dan prosedur

Faktor teknologi: ciri-ciri teknologi digunapakai untuk sesuatu pekerjaan.

Faktor persekitaran: Persekitaran mikro iaitu persekitaran tempat bekerja cthnya ruangkerja, susun atur, pencahayaan dll. Persekitaran makro iaitu alam semulajadi.

Faktor organisasi: Pengurusan organisasi meliputi arahan pihak atasan, urustadbir, hubungan majikan dan pekerja, tingkahlaku pekerja, motivasi kerja, tekanan kerja, psikososial dan psikologi organisasi.

Advertisements

Bachelor of Occupational Safety & Health (July 2017 intake)

Peluang melanjutkan pengajian ijazah sarjana muda keselamatan dan kesihatan pekerjaan di Unisel.
 .
Mohon sekarang di http://apply.unisel.edu.my
 .
Kelebihan program:
 .
– diiktiraf oleh MQA dan KPT
– kemudahan pinjaman/biasiswa
– pendedahan industri
– pensyarah berpengalaman
– yuran berpatutan
– kemudahan asrama & tempat tinggal
– lokasi kampus strategik: Shah Alam
– ciri-ciri city campus
– aktiviti pelajar aktif (http://osheunisel.wordpress.com)
– silibus dan modul dikemaskini
– pembelajaran teori dan praktikal
.
Ayuh sertai kami. Datang ke kampus kami di Shah Alam untuk mendapatkan maklumat terkini secara bersemuka. Dapatkan khidmat nasihat mengenai prospek kerjaya, struktur program dan lain-lain.
 .
osh intake

Safety is not common sense

Hari ini saya ingin berkongsi mengenai konsep keselamatan di tempat kerja khususnya berkaitan dengan ungkapan ‘Safety is not common sense‘.

Sebagai seorang pengamal keselamatan dan kesihatan, ungkapan ini tidak asing dalam dunia kerjaya kita. Namun sejauh mana kita memahami konsep tersebut dan mengamalkannya dalam dunia kerjaya kita sehari-hari?

Jadi dalam perkongsian tidak seberapa ini, saya cuba mengupas seringkas yang boleh untuk manfaat bersama.

Di tempat kerja, hazard & bahaya yang jelas (obvious hazards & dangers) boleh dikenalpasti secara ‘common sense‘. Ini tidak dinafikan. Namun itu tidak cukup. Aspek lain hazard yang lebih penting tidak dapat dilihat dengan pendekatan ini. Contoh yang boleh saya bawa;

Pekerja tahu mengendalikan bahan kimia adalah perbuatan berbahaya. Itu common sense. Namun pekerja tidak mengetahui ciri-ciri ‘perbuatan bahaya’ itu seperti hazard spesifik, apa akan berlaku jika kecuaian, jenis kecederaan, safety operating prosedure dan lain-lain. Nah, perkara ini bukan common sense, Ia memerlukan suatu tahap pengetahuan, kesedaran dan kemahiran.

Di sini timbul peranan sebenar kita selaku pengamal keselamatan dan kesihatan dalam menggerakkan aspek tersebut sampai ke pihak yang sepatutnya. Dalam konteks ini pihak pekerja khususnya dan pengurusan umumnya.

Contoh lain: Menyuruh pekerja memakai topi keselamatan dan memastikan chinstrap digunakan semata-mata tidak membawa impak kepada pekerja. Memakai safety helmet adalah common sense, tetapi nilai-nilai disebaliknya perlu jelas faham di kalangan pekerja.

Namun, memastikan pekerja membudayakan kerja selamat adalah cabaran dari perspektif lain. Apa yang penting mereka memahami ‘safety is not just common sense‘. Secara tidak langsung persepsi yang mengatakan pengamal keselamatan dan kesihatan pekerjaan hanya buat kerja common sense adalah nonsense.

#oshunisel #unisel #osh #ohs #safety #health #occupationalsafety

aku

Safety and Health Officer (SHO)

Assalamualaikum wbt dan salam sejahtera.

Sebagai salah seorang tenaga akademik dalam bidang OSH, Unisel saya terlibat dalam penyediaan struktur program tersebut. Di bawah adalah sedikit pengenalan terhadap kursus yang ditawarkan.

Ijazah Sarjana Muda Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Kepujian)

Safety and Health Officer (SHO) merupakan kerjaya yang menumpukan aspek keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Skop pekerjaan SHO meliputi aspek keselamatan fizikal, persekitaran, keselamatan biologi, kimia, psikososial, ergonomik dan menekankan elemen kesihatan pekerja dan orang sekeliling.

Kekompetenan SHO bergantung kepada tahap pengetahuan dan kemahiran yang dimiliki oleh seseorang SHO. Pengetahuan diperolehi ketika sesi pengajian secara formal atau tidak formal. Di UNISEL, sesi pengajian formal ditawarkan dalam kursus peringkat ijazah sarjana muda (Bachelor degree) keselamatan dan kesihatan pekerjaan selama empat tahun (8 semester) secara sepenuh masa. Struktur program mengandungi semua elemen teras keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Pelajar didedahkan dengan sesi pembelajaran teori dan praktikal yang mana kedua-dua elemen ini penting ketika pelajar sudah bekerja kelak.

Para pelajar yang ditawarkan kursus Bac. OSH dilatih oleh tenaga pengajar berpengalaman di industri dan mempunyai latarbelakang akademik OSH yang kukuh. Terdapat tenaga pengajar merupakan bekas SHO yang bertauliah yang cukup berpengalaman untuk berkongsi pengalaman dan dikaitkan dengan elemen akademik yang diajar.

Manakala silibus program yang dikemaskini (uptodate) mengikut keperluan semasa pasaran OSH di Malaysia bagi memastikan para pelajar didedahkandengan fenomena OSH terkini di Malaysia dan antarabangsa. Pelajar didedahkan dengan pengalaman di industri ketika kajian kes, lawatan industri dan latihan praktikal.

Disamping pengajian di dalam kelas, para pelajar didedahkan dengan pelbagai program bagi membentuk sahsiah diri dan melatih mereka mengurus dan mentadbir sesuatu program. Untuk melihat gambar aktiviti yang pernah dilakukan, klik link berikut:

FB OSH Unisel & Gambar aktiviti

Selain itu, di peringkat pengajian ijazah sarjana muda (degree) para pelajar diwajibkan membuat penyelidikan (tesis) ketika di tahun akhir. Struktur penyelidikan tahun akhir ini menguji para pelajar terhadap semua ilmu teori dan praktikal yang telah dipelajari selama empat tahun. Mereka akan dibimbing oleh penyelia (supervisor) yang berpengalaman dan terlatih. Di akhir pembentangan tesis, para pelajar sudah memiliki asas yang kukuh dan boleh bekerja sebagai SHO yang mantap dari segi teori, praktikal dan sahsiah mereka.

Akhirkata, di UNISEL program pengajian Bac. of Occupational Safety and Health (Hons.) mempunyai objektif untuk menyediakan peluang pendidikan kepada individu yang berminat dalam bidang keselamatan dan kesihatan pekerjaan; dibekalkan dengan asas pengetahuan dan kemahiran yang kuat serta menerapkan etika dan displin yang baik. Ini memastikan graduan yang dilahirkan KOMPETEN.

Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Mari sertai keluarga OSH Unisel (‪#‎oshuniselian‬). Mohon sekarang di Laman web Unisel

‪#‎oshunisel‬ ‪#‎dosh‬ ‪#‎osh‬ ‪#‎safety‬ ‪#‎ohs‬ ‪#‎oshintake‬ ‪#‎jomjoinunisel‬ ‪#‎uniselbest‬