Selesa atau Tidak Selesa

Bicara soal ergonomik, tak sah kalau kita tidak menyebut faktor keselesaan. Falsafah ergonomik adalah membentuk keserasian antara manusia dengan pekerjaan dan persekitaran (manusia-kerja-persekitaran).

Selesa adalah perkara subjektif dan relatif. Lain orang lain persepsi dan manifestasi mereka terhadap keselesaan. Individu A tidak semestinya merasa selesa seperti yang dirasai oleh individu B tentang sesuatu keadaan.

Keselesaan individu dimanifestasi oleh deria mata, telinga, hidung, mulut, lidah dan kulit yang mempengaruhi persepsi, mood dan keadaan sedar individu.

Teori keselesaan Looze

Looze mengatakan keselesaan individu dipengaruhi elemen-elemen ini:

1. Sejarah (pengalaman individu)
2. Keadaan semasa (ketika waktu tertentu)
3. Pancaindera (mata, hidung dll. Seperti yang dinyatakan di atas)
4. Pergerakan dan postur

Memetik elemen pertama, Faktor pengalaman mempengaruhi respon individu terhadap keselesaan. Ini boleh digambarkan dengan situasi berikut: kerusi tidak boleh laras mendatangkan rasa ketidakselesaan di kalangan individu negara dunia maju berbanding mereka dari negara dunia ketiga yang sudah biasa dengan situasi tersebut.

Isu di atas dikupas dalam skop sosio-demografi dan budaya setempat. Keselesaan dalam konteks ini bersifat etnik (ergonomik budaya – cultural ergonomics).

Komuniti ergonomis menyedari bahawa intervensi ergonomik perlu mengambilkira faktor budaya dan etnik. Keperluan untuk memahami budaya sesebuah masyarakat memberi peluang dan manfaat dari sudut menilai dan rekabentuk sistemkerja/produk yang bersesuaian kepada golongan sasaran.

comfortable

#ergonomics #comfortable #design #culturalergonomics#keselesaan #ergonomik

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s