Luput (lapse) dalam ralat manusia

Luput atau terlupa (lapses) ialah kategori ralat manusia berlaku apabila keupayaan kognitif terbeban. Tumpuan fikiran terpaksa membahagi kepada beberapa pekerjaan atau terganggu disebabkan suatu faktor sehingga individu terlupa peringkat atau proses.

Contoh mudah:

1) Terlupa mengunci pintu kereta.
2) Tak ingat lokasi kita meletak kunci kereta.

Contoh dalam persekitaran industri:

Proses silo A dan silo B; operator di bilik kawalan sedang memberi tumpuan terhadap proses pengosongan silo berdasarkan prosedur. Namun, terganggu dengan isyarat kerdipan amaran panel silo B yang menyebabkan operator terlupa menutup injap no.2 ketika proses sedang berjalan.

Luput sering menjadi punca yang menyebabkan kemalangan berlaku dalam situasi kritikal selamat. Selain itu, ralat ‘tersilap’ juga menjadi penyumbang kepada kemalangan.

Notakaki:

Ralat manusia – human error
Luput – lapse
Silap – slip

#ralatmanusia #humanerror #faktormanusia #humanfactors #lapse #luput #lupa #cognitivedemand
human-error
Advertisements

Analisis tugas

Apakah yang kita tahu mengenainya? Bagaimana hendak laksana? Pendekatan mudah?

Analisis tugas adalah huraian pekerjaan secara terperinci yang dipecahkan kepada tugas-tugas kecil. Masih ingat KERJA sebagai sistem? Maka, sistem boleh dipecahkan kepada sub-sistem. Setiap sub-sistem diperincikan kepada elemen yang hendak kita kenalpasti spt faktor risiko, sela-masa dll. Terdapat pelbagai pendekatan analisis tugas seperti analisis tugas berhirarki dan analisis tugas kognitif.

task-analysis

Lampiran rajah: Task analysis – the ergonomics kit for general industry, Dan MacLeod 2nd Edition, 2006. M/s 290

#ergonomik #faktormanusia #analisistugas #ergonomics #humanfactors #healthandsafety

Kategori Penilaian Ergonomik

Saya boleh pecahkan penilaian ergonomik kepada dua, iaitu penilaian ergonomik klasik dan penilaian ergonomik moden.

Ergonomik klasik

Penilaian ergonomik klasik tertumpu kepada aspek fizikal manusia. Juga dipecahkan kepada dua, iaitu;

Penilaian hubungkait faktor pekerjaan dengan prevelen gejala gangguan rangka-otot. Dapatan penilaian ini melihat sebab-akibat antara kedua-dua faktor. Ia bermanfaat dalam mengenalpasti langkah kawalan bersesuaian untuk meminimum risiko prevelen. Pendekatan hirarki kawalan risiko keselamatan dan kesihatan pekerjaan digunapakai.

Penilaian yang menyiasat ciri-ciri biomekanik dan kinesiologi terhadap fisiologi tubuh seperti kerahan tenaga, degupan jantung, ambilan oksigen dll. Dapatan penilaian ini bermanfaat sebagai pengkalan data berbentuk statistik untuk kegunaan rekabentuk industri. Nilai persentil misalnya diketahui untuk mengenalpasti ciri-ciri rebentuk mengikuti fungsi pekerjaan dan pengguna.

Ergonomik moden

Memasuki fasa kognitif, mental, psikososial dan pengurusan organisasi. Ia lebih bersifat menyeluruh (holistik) yang merangkumi aspek mikro dan makro ergonomik.

Ada yang berfikir ergonomik adalah beban. Tidak memberi manfaat kepada bisnes. Dengan tanggapan bahawa Ergonomik memerlukan belanjawan atau kos tinggi semata-mata memenuhi objektif penambahbaikan. Ergonomik juga digambarkan sebagai kemewahan. 

Tidak dinafikan peralatan menepati kriteria mesra pengguna agak mahal berbanding yang biasa. Namun, realitinya ergonomik memberi manfaat kepada bisnes. Malah berkesan dari segi kos (cost effective). Bagaimana?

BEGINI – Kita perlu melihat ergonomik dalam mekanisme menyeluruh. Dengan kata lain, ‘Pekerjaan sebagai satu sistem’. 

Penelitian dari awal hingga akhir perlu sebelum sebarang langkah penambahbaikan. Bukan sekadar membekalkan peralatan ‘ergonomik’ semata-mata tanpa mengambilkira faktor yang lebih utama. Contohnya melengkapi pejabat dengan kerusi ergonomik dengan hasrat mengurangkan gejala sakit belakang. Itu pendekatan ad-hoc dan sudah pasti kosnya juga tinggi.  

Ergonomik adalah agen penyelesaian masalah. Ia mengajak individu dlm syarikat terlibat sama menyumbang saran idea. Tidak semestinya peralatan yang mahal lebih ergonomik. Asasnya adalah bagaimana pekerja berinteraksi dengan persekitaran kerja mereka. Ini merangkumi alat, peranti, perkakas, mesin dan ruang kerja. Sia-sia saja jika sekadar mengesyorkan peralatan berteknologi tinggi tapi tidak mesra pekerja.

Sumbang saran (brainstorming)

Sesi sumbang saran meliputi pelbagai aspek pekerjaan seperti analisis tugas, penilitian proses kerja dan pengenalpastian faktor-faktor yang mengganggu. Faktor risiko terhadap pekerja diberi perhatian. Dengan cara ini, cadangan penambahbaikan kelak lebih berkesan dan realistik.