Kursus asas ergonomik untuk ahli perniagaan dan kakitangan sumber manusia

Alhamdulillah, selesai berkongsi ilmu ergonomi bersama bakal-bakal ahli perniagaan (mungkin bakal menjadi seorang pengurus sebuah organisasi besar, mungkin juga seorang eksekutif sumber manusia). Jesteru kursus ringkas ini bermatlamat memberi pendedahan mengenai ilmu asas ergonomi kepada mereka. Moga beroleh manfaat, InsyaAllah.

Sebagai individu yang berperanan dalam hal-ehwal sumber manusia/pengurusan, aspek keselamatan, kesihatan dan kebajikan pekerja di bawah mereka menjadi tanggungjawab yang perlu diberi perhatian. Sejajar dengan iltizam ini, dedahan terhadap ilmu keselamatan dan kesihatan amat perlu; antaranya ilmu asas ergonomi. Ergonomi merupakan satu bidang yang mementingkan saling-hubung (interaction) pekerja dan persekitaran kerja mereka yang merangkumi mesin/alatan/persekitaran mikro dan makro. Saling-hubung yang baik dapat mencegah kemalangan dan kecederaan, gangguan saikologi (spt tekanan perasaan, motivasi negatif), kerosakan serta persekitaran yang terjejas.

Kursus ini sesuai untuk golongan:

  1. Pengurus besar
  2. Pengurus & eksekutif sumber manusia
  3. Pengurusan & eksekutif pengeluaran
  4. Pengurus & eksekutif pemasaran

Pekerja merupakan aset penting sesebuah organisasi syarikat. Tanpa mereka keuntungan tidak dapat dicapai.

Ceramah ergoceramah ergo 2

Advertisements

One thought on “Kursus asas ergonomik untuk ahli perniagaan dan kakitangan sumber manusia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s