Kursus pengendalian manual dan kesedaran ergonomik

Manual material handlingKursus pengendalian manual dan kesedaran ergonomik adalah perlu kepada golongan pekerja yang terlibat dengan aktiviti kerahan tenaga dan kudrat hakiki. Kursus seumpama ini memberi manfaat secara langsung kepada mereka mengenai faktor risiko yang boleh mendatangkan gejala gangguan rangka-otot.

Advertisements

Ergonomik berbilang peringkat

1) Ergonomik mikro (kupasan unsur-unsur fizikal)
2) Ergonomik makro (kupasan unsur-unsur sosial)
3) Ergonomik meso (kupasan unsur-unsur pengurusan maklumat)

Maklumat lanjut:

1) Joy Rivera-Rodriguez, A. & McGuire, K. Multi-Level Ergonomics: Determining How To Bound Your System. Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting September, 2013, 57: 1104-1108.

2) Vedder, J., & Carey, E. 2005. A multi-level systems approach for the development of tools, equipment and work processes for the construction industry. Applied Ergonomics 36(4):471-80.