Rekabentuk stesenkerja

Kesepadanan dan keselesaan bekerja bergantung kepada keadaan dan persekitaran tempat kerja. Dari segi fizikal, stesenkerja yang mematuhi prinsip saling-hubung manusia dengan pekerjaan (mesin-persekitaran) membantu dalam peningkatan prestasi. Maklumat anatomi & fisiologi dalam merekabentuk stesenkerja berguna untuk penentuan had dan keupayaan seseorang.

Antara yang diambilkira dalam rekabentuk stesenkerja:

  • Jarak jangkauan efektif, sederhana dan jauh
  • Beban otot (static & dynamic efforts) termasuk kelesuan & pemulihan
  • Kekuatan kerahan tenaga maksimum dan minimum
  • Ruangkerja
  • Bebanan kognitif

adjustable workstation

Advertisements