Cabaran menangani isu gangguan rangka-otot di premis

Rata-rata pekerja di negara ini kurang kesedaran dan maklumat mengenai tatakerja yang selamat. Kebanyakan kes-kes gangguan rangka-otot tenat yang menyebabkan mereka hilang mata pencarian bukanlah insiden yang berlaku secara segera, tetapi secara kronik. Kadangkala perkara ini dipandang enteng kerana telah menjadi lumrah apabila bekerja tubuh badan merasa sakit. Keadaan sebeginilah yang menyebabkan kecederaan yang lebih teruk apabila telah sampai masanya.

Menjadi tanggungjawab pihak pengurusan untuk memastikan pekerja di bawah mereka dapat bekerja dengan selamat dan sejahtera. Ia selaras dengan keperluan seksyen 15; AKKP 1994 tanggungjawab majikan terhadap isu keselamatan dan kesihatan tempat kerja dan orang yang bekerja.

Namun kenyataannya, keadaan tempat kerja yang berisiko tidak dapat dielak. Kadangkala, tidak munasabah untuk mengaplikasikan tatakerja yang betul-betul menepati konsep kerja ergonomik. Jadi bagaimanakah cara untuk meminimumkan pekerja terdedah kepada risiko-risiko yang dimaksudkan?

Itulah cabaran yang perlu dihadapi oleh majikan sebagai membuktikan iltizam (komitmen) mereka terhadap keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Tanggungjawab individu yang dilantik oleh syarikat untuk mentadbir isu keselamatan dan kesihatan tempat kerja untuk bekerjasama dengan pihak pengurusan bagi menangani isu ini. Jika tiada kemahiran dan kepakaran dalam bidang ergonomik, melantik jururunding luar amat dicadangkan. Ia penting supaya langkah kawalan yang diambil tepat.

Konsep pencegahan dan kawalan risiko secara sistematik dapat dilaksanakan dengan sempurna dan tepat mengikut turutan hirarki kawalan risiko:

1) Penghapusan
2) Penggantian
3) Kawalan kejuruteraan
4) Kawalan pentadbiran
5) Kelengkapan pelindung diri

Turutan kawalan risiko amat masyhur di kalangan pengamal keselamatan dan kesihatan tempat kerja. Peranan individu tersebut (pegawai keselamatan dan kesihatan) untuk memperhalusi konsep ini dalam persekitaran premis mereka. Langkah kawalan yang diambil bersesuaian dengan faktor-faktor premis tersebut termasuklah kos. Di sini terletak aplikasi ‘setakat yang praktik’ AKKP 1994. Perbincangan antara pihak yang dipertanggungjawabkan untuk mencari kaedah terbaik bagi menangani isu ergonomik di premis berdasarkan konsep ‘setakat yang praktik’.

Sisipan gambar: Iltizam majikan untuk mengadakan kursus kesedaran ergonomik

kesedaran ergonomik'

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s