Ukurbadan

Antara unsur yang diambilkira dalam ukurbadan adalah ukuran pegun dan dinamik. Ukuran pegun meliputi ukuran anggota tubuh seperti panjang tangan, lebar bahu dan lain-lain. Manakala ukuran dinamik adalah kajian pelbagai fungsi dan corak pergerakan anggota badan yang meliputi pergerakan seperti radius capaian tangan dan kaki.

Untuk ukuran pegun, kaedah traditional biasa digunakan. Kaedah ini menggunakan pita pengukur untuk mengira postur badan ketika pegun. Walaubagaimanapun, kaedah terkini iatu menggunakan imbasan 3 matra (3D) adalah lebih cepat, mudah dan tepat. Pengimbas 3D boleh mendapatkan ukuran tanpa sentuhan badan, ini secara tidak langsung mempercepatkan masa dan kurang invasif (Liu dan Kennon, 2006)

Bagi ukuran postur badan dinamik, goniometer digunakan untuk membantu subjek untuk mengekalkan postur yang betul apabila ukuran diambil. (Zheng et al, 2007; Huck, 1991).

Antara kajian terkini yang boleh dirujuk adalah:

Y.J. Wang, P.Y. Mok, Y. Li & Y.L. Kwok. 2011. Body measurements of Chinese males in dynamic postures and application. Applied Ergonomics 42:900-912.

Rujukan:

Liu, C., Kennon, R., 2006. Body scanning of dynamic posture. International Journal of Clothing Science and Technology 18(3):166-178.

Zheng, R., Yu, W., Fan, J.T. 2007. Development of a new Chinese bra sizing system based on breast anthropometric measurements. International Journal of Industrial Ergonomics 37:697-705.

ukurbadan 2

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s