Kesedaran Pekerja Terhadap Tatakerja Selamat

Tinjauan ketidakselesaan secara kasar menunjukkan kebanyakan pekerja sering mengalami gejala ketidakselesaan dan sakit anggota badan. Kelaziman tertinggi tertumpu di bahagian belakang badan, tengkuk dan bahu. Apabila dijelaskan tentang ergonomik, rata-rata daripada mereka tidak mengetahui. Jika ditanya, bagaimana cara menghilangkan rasa ‘sakit-sakit’, urutan adalah kaedah yang selalu diamalkan.

Maklumbalas pekerja terhadap keperluan program keselamatan dan keperihatinan untuk mengetahui carakerja betul adalah cukup baik. Mereka berpendapat bentuk latihan yang bersesuaian boleh mengurangkan risiko.

Program yang tersusun bukan sahaja dapat mengurangkan risiko gangguan rangka-otot, malah dapat mengelak kemalangan yang tidak diingini daripada berlaku. Secara tidak langsung, meningkatkan motivasi pekerja untuk bekerja. Seterusnya membuahkan keuntungan kepada syarikat.

Jesteru, Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan memain peranan penting dalam memastikan program ini berjaya. Menurut Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan) 1996, bahagian III, peraturan 18 (1), Jawatankuasa keselamatan dan kesihatan hendaklah membantu majikan dalam apa-apa program berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan.

Program boleh meliputi ceramah keselamatan dan kesihatan, pertandingan, dialog, khidmat nasihat dan apa-apa program lain dengan objektif menggalakkan pekerja bekerja dengan selamat.

Pembudayaan kerja selamat memerlukan kaedah promosi dan komunikasi yang berkesan. Oleh yang demikian program-program yang bersesuaian dan komprehensif perlu dirangka  untuk mengurangkan risiko gangguan rangka-otot. Secara asasnya terdapat tiga kaedah yang boleh dijelaskan iaitu kaedah komunikasi verbal, komunikasi non-verbal dan contoh tingkahlaku.

Pihak pengurusan perlu bijak dalam menggunakan ketiga-tiga kaedah komunikasi ini. Gabungan kaedah-kaedah seperti dijelaskan adakalanya amat perlu dengan suasana dan keadaan sekeliling pekerja terdiri daripada pelbagai latarbelakang seperti tahap pendidikan, budaya, bangsa, bahasa dan sebagainya.

ceramah

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s