Hubungan manusia-jentera (HMJ)

Hubungan manusia-jentera (HMJ) merupakan gagasan ergonomik dan kejuruteraan faktor manusia yang berperanan memastikan rekabentuk jentera dan manusia berada dalam keadaan serasi dan selamat. Boff (2006) menegaskan bahawa matlamat keseluruhan HMJ adalah mengoptimumkan kecekapan manusia, kesejahteraan & keselamatan dan mutu kerja yang secara tidak langsung mengurangkan risiko kemalangan. Beliau mengelaskan perkembangan ergonomik dan faktor manusia kepada empat generasi utama iaitu:

Generasi Pertama: Peringkat awal pendedahan ilmu ergonomik dalam industri ketenteraan khususnya (Perang Dunia Kedua). Ketika itu, di Eropah dan Amerika Syarikat perang dunia pertama dan kedua (antara tahun 1918 hingga 1945) sedang hebat berlaku. Pihak-pihak yang terlibat gigih melaksanakan pelbagai kajian untuk mengembangkan teknologi ketenteraan mereka. Perang dunia pertama menyaksikan askar dikerah berperang tanpa mengambilkira keberkesanan kendalian senjata. Namun, pihak tentera mengakui peri pentingnya keserasian senjata dengan askar bagi memastikan keberkesanan serangan dan pertahanan. Perang dunia kedua menyaksikan ilmu ergonomik dan faktor manusia pesat membangun. Badan penyelidikan seperti Medical Research Council (lihat Boff, 2006) melakukan penyelidikan berkenaan keupayaan pasukan artileri mengendalikan senjata berat.

Generasi Kedua: Mula memberi perhatian terhadap keupayaan kognitif. Industri mula menggunapakai teknologi perkomputeran dan pengautomatan.

Generasi Ketiga: Penyelidikan berkaitan keupayaan fizikal dan kognitif bertambah maju dengan kehadiran pelbagai teknologi termaju. Contoh: peranti penderiaan bio-elektrik kawalan impuls saraf (neuro-muscular) yang ditanam (implanted) atau dipasang di anggota badan menghasilkan pekerja yang mampu serasi dengan teknologi sedia ada.

Generasi Keempat: Mula menerobos bidang genetik dan sel. Mengubah struktur DNA dengan mengubah kod lemah kepada kod kuat. Atau mengubah keupayaan fizikal dan/atau kognitif manusia untuk memaksimumkan keberkesanan kerja.

Namun, teknologi generasi ketiga dan keempat masih belum diterimapakai sepenuhnya oleh masyarakat dunia umumnya. Ini berkaitan dengan etika dalam penyelidikan dan pembangunan yang melibatkan manusia. Sebarang aspek penyelidikan atau penerokaan berkaitan dengan manipulasi manusia dianggap mencabul hak keperibadian individu. Teknologi tersebut juga amat mahal, terutamanya bagi negara-negara membangun seperti Malaysia yang amat mustahil konsep ini diketengahkan.

Rujukan

Boff, K. R. (2006). Revolutions and shifting paradigms in human factors & ergonomics. Applied Ergonomics 37:391–399.

HMJ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s