Aspek saikososial

Dalam merekabentuk ruang dan stesen kerja, lima perkara ini perlu dititikberatkan iaitu:

1) Ukuran badan
2) Postur badan
3) Pergerakan badan
4) Kekuatan otot
5) Daya tindakbalas kognitif

Namun, asas rekabentuk terkini mula menitikberatkan aspek saikososial seperti keperibadian (privasi), perhubungan (komunikasi) dan keceriaan pekerja. Mereka percaya, prestasi syarikat boleh meningkat sekiranya kepuasan dan keceriaan pekerja diberi perhatian. Ini terbukti berdasarkan beberapa kajian yang telah dilakukan.

Syarikat-syarikat terkemuka yang mempunyai dana besar seperti Google menyediakan persekitaran kerja yang selesa dan mengambilkira faktor saikososial. Tempat rehat, bilik persalinan, bilik permainan dan tandas adalah antara aspek kebajikan pekerja yang disediakan oleh Google.

Mungkin kaedah ini tidak sesuai untuk stesen kerja pengeluaran dan pembuatan, namun aspek saikososial masih boleh diamalkan seperti menyediakan tempat rehat yang mencukupi, selesa dan gimnasium kecil tanpa mengenepikan aspek asas rekabentuk ruang dan stesen kerja seperti ulasan di atas.

google
Advertisements

One thought on “Aspek saikososial

  1. Pingback: Aspek saikososial | Ergonomik Gunaan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s